Impressum

IMPRESSUM

Vlasnik Bio Boutiquea je Edicta Pharm d.o.o.

Sjedište Bio Boutiquea: Medulićeva 21c

Sjedište vlasnika: Klaićeva 62

10 000 Zagreb

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

MB: 02115352

OIB: HR97352269512

ŽIRO RAČUN: HR 0823600001102598741

Tel.: +385 1 3764 292

Fax: +385 1 3764 382

info@edictapharm.hr

Direktor

Dean Mihun

Prokurist

Zvonimira Mikotić-Mihun

Odogovoran za web

Strka inovacije d.o.o.

Odgovoran za kvalitetu fotografija
Strka inovacije d.o.o.

Autorsko pravo

Materijali na stranici Bio Boutiquea zaštićeni su autorskim pravom. Svako korištenje izvan strogih granica Zakona o autorskom pravu bez prethodne suglasnosti neprihvatljivo je i kažnjivo. To se posebno odnosi na umnožavanja, prijevode, mikrofilmiranja i obradu u elektroničkim sustavima.

Zaštita podataka

Kad posjetite ovu stranicu, servis web stranice prikupit će i pohraniti podatke veze. Ti podaci neće biti otkriveni trećoj strani. Da bi se omogućile različite funkcije, informacija će biti pohranjena u obliku ”kolačića” na vašem računalu. Osobni podaci pohranjuju se samo ako su dostavljeni dobrovoljno.