Leaping Bunny

Image

Leaping Bunny (prema logotipu koji prikazuje zečića u skoku) najviši je standard s ciljem suzbijanja okrutnosti prema životinjama u SAD-u, Kanadi i EU-u. Program je razvio CCIC (Coalition for Consumer Information on Cosmetics), Udruga za informiranje potrošača o kozmetici nastala udruživanjem osam nacionalnih udruga za zaštitu životinja. Službeni naziv Standarda je Corporate Standard of Compassion for Animals (Kolektivni standard suosjećanja sa životinjama), obveza koju proizvođači kozmetike, proizvoda za osobnu njegu i proizvoda za održavanje kućanstva dobrovoljno preuzimaju, a koja podrazumijeva da će proizvođači iz svih etapa proizvodnog procesa isključiti testiranje na životinjama. Dobavljači sastojaka za tvrtku preuzimaju istu obvezu i rezultat je proizvod sa stopostotnim jamstvom da ni u jednoj fazi proizvodnje nije bio testiran na životinjama. Sve Leaping Bunny tvrtke moraju biti otvorene za provjere neovisnih kontrolnih institucija, a obveze se jedanput godišnje obnavljaju. Ovim Standardom certificiramo sve tvrtke koje podnesu zahtjev za Leaping Bunny certifikaciju.

Da bi ishodila odobrenje za vlastite brendove iz asortimana kozmetičkih i/ili proizvoda za održavanje kućanstva, tvrtka mora ispunjavati sljedeće kriterije:

  1. Tvrtka ne provodi niti će provoditi testiranja na životinjama, nije odobrila niti će odobriti bilo koje testiranje na životinjama, niti će na bilo koji način sudjelovati ili biti povezana s testiranjem na životinjama bilo kojega kozmetičkog i/ili proizvoda za održavanje kućanstva, uključujući formule i sastojke tih proizvoda, na neograničeno vrijeme.
  2. Tvrtka ne kupuje niti će kupovati bilo koji sastojak, formulu ili proizvod od bilo kojeg proizvođača ili dobavljača koji je provodio, naručio ili sudjelovao u testiranju na životinjama na dotičnom sastojku, formuli ili proizvodu nakon utvrđenog datuma. Ako se utvrdi da formula, sastojak ili proizvod ne zadovoljava Standard, Tvrtka će ga zamijeniti alternativom koja ispunjava kriterije Standarda ili će ga ukloniti iz asortimana.
  3. Tvrtka je obvezna implementirati Sustav nadzora dobavljača:
  4. Tvrtka je obvezna ishoditi i dostaviti CCIC-u Izjave o suglasnosti s načinom proizvodnje proizvoda i Izjave o suglasnosti glede kvalitete i podrijetla sirovina svakog proizvođača i dobavljača treće strane koje potvrđuju da se dotične osobe ili pravni subjekti slažu s propisima Standarda koji se odnose na sirovine kojima opskrbljuju Tvrtku. Ti će podaci biti pohranjeni u glavnome mjestu poslovanja Tvrtke kao dio Sustava nadzora dobavljača Tvrtke.
  5. Tvrtka ne dopušta i neće dopustiti Testiranje na životinjama od strane ili na zahtjev regulatornih agencija u stranim zemljama.
  6. Tvrtka će podnijeti Zahtjev za odobrenje CCIC-u i kopiju toga dokumenta pohraniti u glavnome mjestu poslovanja Tvrtke.
  7. Tvrtka pristaje obvezu obnavljati jedanput na godinu, a CCIC u svakom trenutku može zatražiti provjeru Sustava nadzora dobavljača Tvrtke od strane neovisnih kontrolnih institucija.

 

Testiranje na životinjama

 Svako testiranje gotovih kozmetičkih i/ili proizvoda za održavanje kućanstva, ili bilo kojega sastojka i/ili formule korištenih u ručnoj izradi ili tvorničkoj proizvodnji tih proizvoda u kojemu je objekt testiranja cjelovita životinja, uključujući, bez ikakvih izuzetaka, ribe, vodozemce, reptile, ptice i ne-ljudske sisavce. Testiranja in vitro i testiranja koja se provode na ljudskim dobrovoljcima ne smatraju se testiranjima na životinjama.

Zabrana Testiranja na životinjama opisana u Standardu ne odnosi se na kupnju Sastojaka testiranih na životinjama ako: (a) je sastojak testiran s ciljem zadovoljavanja eksplicitnih zakonskih ili regulatornih uvjeta za testiranje na životinjama; I (b) ako testiranje nije provedeno s ciljem procjene sigurnosti, učinkovitosti, ili učinaka na okoliš Kozmetičkih i/ili Proizvoda za održavanje kućanstva.