Što je Halal?

Image

Halal razumijevamo u jezičnom, vjerskom, kulturološkom, tradicijskom i zdravstvenom kontekstu, a sama riječ halal znači „dopušteno“.
Halal mogu biti razne vrste:
- proizvoda (hrana, kozmetika, lijekovi i predmeti opće uporabe)
- usluga (trgovina, ugostiteljstvo, bankarstvo...).

Karakteristike halal proizvoda su:
prisutnost u svim prehrambenim navikama;

  • prihvatljiv za sve životne dobi i za pripadnike drugih konfesija,
  • zdravstveno ispravni proizvodi,
  • prisutni u svim područjima svijeta,
  • dodatna kontrola jamči sigurnost kvalitete.

Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s propisima islama i ispunjavaju atribute kvalitete te su kao takvi dopušteni potrošačima hrane islamske vjeroispovijesti.
Da bi jedna tvrtka dobila halal certifikat nužno je da svoju proizvodnju uskladi sa zahtjevima Halal standarda, a sam proces dobivanja certifikata utvrđen je procedurom certifikacije koja je sastavni dio standarda. Halal standard utvrđuje zahtjeve i mjere koji se moraju ispuniti, odnosno poduzeti, kako bi se osigurali uvjeti za dobivanje certifikata za halal kvalitetu.

Standardom se utvrđuje:

  • Što je dopušteno, a što zabranjeno prema islamskim propisima,
  • Kako se certificira i provjerava poštovanje odredbi standarda,
  • Kako se izvršava halal klanje životinja,
  • Kako se obilježavaju halal proizvodi,
  • Koji su aditivi halal, a koji nisu.


Postupak Certificiranja Halal kvalitete

Sâm proces dobivanja halal certifikata određen je postupkom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal standarda.

Zainteresirane tvrtke podnose zahtjev za certifikaciju i dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da posluju u skladu sa zakonom i da mogu zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete.
Nakon provjere dokumentacije koju provodi Centar za certifikaciju halal kvalitete potpisuje se Ugovor o certifikaciji te se provodi edukacija zaposlenika (internih auditora) koji su zaduženi za implementaciju i održavanje zahtjeva halal kvalitete.

Dakle, tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implementirati zahtjeve halal kvalitete, od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda. Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve, Centar za certifikaciju halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava je li certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravno vijeće donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtki dodjeljuje certifikat. Centar za certifikaciju halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama obavlja provjeru poštovanja zahtjeva i mjera halal standarda.

U standardizaciji halala primjenjuje se preventivni pristup u procesu proizvodnje. Prevencija podrazumijeva osiguranu halal kvalitetu sirovina u nabavi. To znači da sve sirovine koje se nabavljaju i koje će se koristiti u daljnjem procesu proizvodnje halal proizvoda moraju imati halal status. U svakom koraku proizvodnog procesa mora biti dokumentirana analiza i rizik za sugurnost halal proizvoda. Sredstva koja se koriste za higijenu i dezinfekciju moraju imati halal status. Higijena i sanitacija spadaju u obavezan dio preduvjetnog programa. Gotov proizvod ne smije se otpremiti na tržište dok ne stignu rezultati završne kontrole. Proizvodi moraju biti označeni dodatnom oznakom halal. Vozila kojima se obavlja transport halal proizvoda moraju biti čista kako se ne bi narušili zdravstvena ispravnost proizvoda i njihov halal status.

Sami proces dobivanja halal certifikata utvrđen je postupkom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal standarda. Zainteresirane tvrtke podnose zahtjev za certificiranjem i dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da posluju u skladu sa zakonom i da mogu zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Nakon provjere dokumentacije od strane Centra za certificiranje halal kvalitete potpisuje se ugovor o certificiranju te se izvršava edukacija zaposlenika (internih auditora) koji su zaduženi za implementaciju i održavanje zahtjeva halal kvalitete. Dakle tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implememtirati zahtjeve halal kvalitete od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda.Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravno vijeće donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat. Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal standarda. U standardizaciji halala primjenjuje se proaktivno-preventivan pristup u sprječavanju mogućnosti ulaska harama u proces proizvodnje. Prevencija podrazumijeva osiguranje halal kvalitete sirovina u nabavi. To znači da sve sirovine koje se nabavljaju i koje će se koristiti u daljnjem procesu proizvodnje halal proizvoda moraju imati halal status. U svakom koraku proizvodnog procesa mora biti dokumentirana analiza harama i rizik za sigurnost halal proizvoda. Utvrnuju se haram kritična mjesta u procesu proizvodnje koja moraju biti pod stalnom kontrolom.Sredstva koja se koriste za higijenu i dezinfekciju moraju imati halal status. Higijena i sanitacija spadaju u obvezan dio preduvjetnog programa pogotovo u firmama koje na istoj liniji proizvode haram i halal, a gdje se koristi ista oprema. Gotov proizvod se ne smije otpremati na tržište dok nisu gotovi rezultati završne kontrole. Proizvodi moraju biti označeni dodatnom oznakom halal. Vozila kojima se vrši transport halal proizvoda moraju biti čista kako se ne bi narušila zdravstvena ispravnost proizvoda kao i halal status proizvoda.DSami proces dobivanja halal certifikata utvrđen je postupkom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal standarda. Zainteresirane tvrtke podnose zahtjev za certificiranjem i dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da posluju u skladu sa zakonom i da mogu zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Nakon provjere dokumentacije od strane Centra za certificiranje halal kvalitete potpisuje se ugovor o certificiranju te se izvršava edukacija zaposlenika (internih auditora) koji su zaduženi za implementaciju i održavanje zahtjeva halal kvalitete. Dakle tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implememtirati zahtjeve halal kvalitete od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda.Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravno vijeće donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat. Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal standarda. U standardizaciji halala primjenjuje se proaktivno-preventivan pristup u sprječavanju mogućnosti ulaska harama u proces proizvodnje. Prevencija podrazumijeva osiguranje halal kvalitete sirovina u nabavi. To znači da sve sirovine koje se nabavljaju i koje će se koristiti u daljnjem procesu proizvodnje halal proizvoda moraju imati halal status. U svakom koraku proizvodnog procesa mora biti dokumentirana analiza harama i rizik za sigurnost halal proizvoda. Utvrnuju se haram kritična mjesta u procesu proizvodnje koja moraju biti pod stalnom kontrolom.Sredstva koja se koriste za higijenu i dezinfekciju moraju imati halal status. Higijena i sanitacija spadaju u obvezan dio preduvjetnog programa pogotovo u firmama koje na istoj liniji proizvode haram i halal, a gdje se koristi ista oprema. Gotov proizvod se ne smije otpremati na tržište dok nisu gotovi rezultati završne kontrole. Proizvodi moraju biti označeni dodatnom oznakom halal. Vozila kojima se vrši transport halal proizvoda moraju biti čista kako se ne bi narušila zdravstvena ispravnost proizvoda kao i halal status proizvoda.akle tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implememtirati zahtjeve halal kvalitete od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda.Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravno vijeće donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat. Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal standarda. U standardizaciji halala primjenjuje se proaktivno-preventivan pristup u sprječavanju mogućnosti ulaska harama u proces proizvodnje. Prevencija podrazumijeva osiguranje halal kvalitete sirovina u nabavi. To znači da sve sirovine koje se nabavljaju i koje će se koristiti u daljnjem procesu proizvodnje halal proizvoda moraju imati halal status. U svakom koraku proizvodnog procesa mora biti dokumentirana analiza harama i rizik za sigurnost halal proizvoda. Utvrnuju se haram kritična mjesta u procesu proizvodnje koja moraju biti pod stalnom kontrolom.Sredstva koja se koriste za higijenu i dezinfekciju moraju imati halal status. Higijena i sanitacija spadaju u obvezan dio preduvjetnog programa pogotovo u firmama koje na istoj liniji proizvode haram i halal, a gdje se koristi ista oprema. Gotov proizvod se ne smije otpremati na tržište dok nisu gotovi rezultati završne kontrole. Proizvodi moraju biti označeni dodatnom oznakom halal. Vozila kojima se vrši transport halal proizvoda moraju biti čista kako se ne bi narušila zdravstvena ispravnost proizvoda kao i halal status proizvoda.Dakle tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implememtirati zahtjeve halal kvalitete od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda.Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravno vijeće donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat. Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal standarda. U standardizaciji halala primjenjuje se proaktivno-preventivan pristup u sprječavanju mogućnosti ulaska harama u proces proizvodnje. Prevencija podrazumijeva osiguranje halal kvalitete sirovina u nabavi. To znači da sve sirovine koje se nabavljaju i koje će se koristiti u daljnjem procesu proizvodnje halal proizvoda moraju imati halal status. U svakom koraku proizvodnog procesa mora biti dokumentirana analiza harama i rizik za sigurnost halal proizvoda. Utvrnuju se haram kritična mjesta u procesu proizvodnje koja moraju biti pod stalnom kontrolom.Sredstva koja se koriste za higijenu i dezinfekciju moraju imati halal status. Higijena i sanitacija spadaju u obvezan dio preduvjetnog programa pogotovo u firmama koje na istoj liniji proizvode haram i halal, a gdje se koristi ista oprema. Gotov proizvod se ne smije otpremati na tržište dok nisu gotovi rezultati završne kontrole. Proizvodi moraju biti označeni dodatnom oznakom halal. Vozila kojima se vrši transport halal proizvoda moraju biti čista kako se ne bi narušila zdravstvena ispravnost proizvoda kao i halal status proizvoda.Dakle tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implememtirati zahtjeve halal kvalitete od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda.Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravno vijeće donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat. Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal standarda. U standardizaciji halala primjenjuje se proaktivno-preventivan pristup u sprječavanju mogućnosti ulaska harama u proces proizvodnje. Prevencija podrazumijeva osiguranje halal kvalitete sirovina u nabavi. To znači da sve sirovine koje se nabavljaju i koje će se koristiti u daljnjem procesu proizvodnje halal proizvoda moraju imati halal status. U svakom koraku proizvodnog procesa mora biti dokumentirana analiza harama i rizik za sigurnost halal proizvoda. Utvrnuju se haram kritična mjesta u procesu proizvodnje koja moraju biti pod stalnom kontrolom.Sredstva koja se koriste za higijenu i dezinfekciju moraju imati halal status. Higijena i sanitacija spadaju u obvezan dio preduvjetnog programa pogotovo u firmama koje na istoj liniji proizvode haram i halal, a gdje se koristi ista oprema. Gotov proizvod se ne smije otpremati na tržište dok nisu gotovi rezultati završne kontrole. Proizvodi moraju biti označeni dodatnom oznakom halal. Vozila kojima se vrši transport halal proizvoda moraju biti čista kako se ne bi narušila zdravstvena ispravnost proizvoda kao i halal status