SUPLEMENTI

Prema definiciji, suplementima ili dodacima prehrani smatra se hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu, a koja uključuje pripravke proizvedene iz koncentriranih izvora hranjivih tvari (vitamini i minerali) i/ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka.

Unosimo ih u tijelo jer ih prirodnim putem, iz svakodnevne prehrane, ono ne može dobiti u dovoljnoj količini. Budući da suplementi NISU zamjenski obroci nego dodatak prehrani, važno je paziti i da se zdravo hranite. Uravnotežena prehrana sa svim sastojcima (ugljikohidrati, proteini, minerali, masti i vitamini) potrebna je našem tijelu kako bi bilo spremno na sve psihičke i fizičke napore koje podnosi.

Prije svega moramo znati koje su potrebe našeg tijela i kakav učinak želimo postići određenim dodatkom prehrani. Čak i kad je riječ o vitaminima i mineralima, oni se ne smiju uzimati kao zamjena za uravnoteženu prehranu.

Primjena vitamina danas ima čvrsto znanstveno uporište u prevenciji, ali i kao potporna terapija u brojnim kliničkim situacijama. Preporučene dnevne doze razlikuju se ovisno o dobi i životnim ciklusima, a u pojedinim situacijama terapijska primjena zahtijeva i znatno veće doze od onih koje se dnevno preporučuju zdravoj populaciji.

Pojedinci danas često bezbrižno konzumiraju biljne dodatke prehrani, preventivno ili kao pomoć u liječenju bolesti. Ipak, ljudima koji nemaju farmaceutsko i medicinsko predznanje, rijetko je poznato da je samo četvrtina lijekova konvencionalne medicine biljnoga podrijetla.

Naši su dodaci prehrani biljnoga podrijetla i zadovoljavaju najstrožu kontrolu proizvodnje, kvalitete sirovina i gotovog proizvoda. To potvrđuje certifikat GMP (engl. Good Manufacturing Practice = Dobre proizvođačke prakse).

Nadalje, proizvodi imaju i certifikate HALAL i HACCP.

Da bi jedna tvrtka dobila certifikat HALAL, svoju proizvodnju mora uskladiti sa zahtjevima Halal standarda. Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima, odnosno predstavljaju dodatnu strogu kontrolu svih koraka od podrijetla sirovine, preko proizvodnje, skladištenja i transporta gotovih proizvoda sve do kupca.

HACCP (engl. Hazard Analysis Critical Control Points = Analiza rizika i kritičnih kontrolnih točaka) certificirani je sustav kontrole kritičnih točaka tijekom tehnološkog procesa proizvodnje kojim se uklanja opasnost od rasta i razmnožavanja patogenih mikroorganizama i njihovih toksina u proizvodima, te sprečava kontaminacija kemijskim i fizikalnim agensima.

Kvaliteta

Naši su dodaci prehrani biljnoga podrijetla i zadovoljavaju najstrožu kontrolu proizvodnje, kvalitete sirovina i gotovog proizvoda. To potvrđuje certifikat GMP (engl. Good Manufacturing Practice = Dobre proizvođačke prakse).

Nadalje, proizvodi imaju i certifikate HALAL i HACCP.

Da bi jedna tvrtka dobila certifikat HALAL, svoju proizvodnju mora uskladiti sa zahtjevima Halal standarda. Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima, odnosno predstavljaju dodatnu strogu kontrolu svih koraka od podrijetla sirovine, preko proizvodnje, skladištenja i transporta gotovih proizvoda sve do kupca.

HACCP (engl. Hazard Analysis Critical Control Points = Analiza rizika i kritičnih kontrolnih točaka) certificirani je sustav kontrole kritičnih točaka tijekom tehnološkog procesa proizvodnje kojim se uklanja opasnost od rasta i razmnožavanja patogenih mikroorganizama i njihovih toksina u proizvodima, te sprečava kontaminacija kemijskim i fizikalnim agensima.

Pogledajte proizvode: